Robban Moog, vår idol...

Välkomna till Svenska Analogsympatisörer!

Svenska Analogsympatisörer (hädanefter kallat SAS), grundat år 1996, är en ursprungligen svensk rikstäckande ekonomiskt ideell grupp skapad av och för intresserade av elektroniska musikinstrument.

SAS driver sedan starten en sändlista och har genom dennas arkiv blivit en institution för vidareförmedling kunskap kring elektroniska musikinstrument, både deras historik, konstruktion och användning.

Det som från början var en svensk grupp har nu större täckning med medlemmar i flera skandinaviska länder.

SAS befinner sig just nu, dec 2021, i migration från gammal server till ny.

Du hittar oss också på Facebook.
Inte rörd sen November 02 2021